Produtes Details

Gas lạnh SSB R407C


Trọng Lượng: 11.3 Kg/bình
Xuất Xứ: Singapore
Loại Hàng: Sử Dụng 1 Lần

Thông tin

Ứng Dụng