Produtes Details

Gas lạnh SSB R404A


Trọng Lượng: 10.9 Kg/Bình
Xuất Xứ: Singapore
Loại Hàng: Sử dụng 1 lần

Thông tin

Ứng Dụng