Produtes Details

Gas lạnh SSB R134A


Trọng Lượng:  13.6 kg/bình
Xuất Xứ: Singapore
Loại Hàng: Sử dụng 1 lần

Thông tin

Ứng Dụng